Πρόγραμμα

16-21/9 Ημέρες προπόνησης

22/9  Εγγραφές, προπόνηση & Τελετή έναρξης

23/9  Αγωνιστική μέρα 1

24/9  Αγωνιστική μέρα 2

25/9  Αγωνιστική μέρα 3

26/9  Ρεπό

27/9  Αγωνιστική μέρα 4

28/9  Αγωνιστική μέρα 5 & Τελετή λήξης

29/9  Μέρα αναχώρησης

Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει αν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες!