Διεύθυνση Διοργάνωσης

Ηρα Νικολετοπούλου +30 6977656943

Αγωνιστικός Σχεδιασμός

Δημήτρης Κούμουλος +30 6944312419

Οργανωτικός Σχεδιασμός
ΜΜΕ & Δημόσιες Σχέσεις

Ηρα Νικολετοπούλου +30 6977656943

Συντονισμός Διοργάνωσης

Κάτε Βιλάνδου +30 6941468628

Γραφικά

Δημήτρης Θεοτοκάτος

Συνεργάτες Αμοργού

Δημήτρης Συνοδίνος

Ιωάννα Συνοδίνου

Πόπη Δεσποτίδη

Ελευθερία Ψυχογιού

Γιάννης Ψάκης